Εταιρική ταυτότητα εννοούμε το πλήθος από τα έντυπα που θα χρειαστεί να δημιουργήσει μια επιχείρηση για να προσδιορίσει την εικόνα της και να επικοινωνήσει μέσω αυτής το χαρακτήρα και την ταυτότητα που πρεσβεύει.

Τι περιλαμβάνει μια εταιρική ταυτότητα;

Το λογότυπο, οι επαγγελματικές κάρτες, το εταιρικό έντυπο, , τα μπλοκ, τα επιστολόχαρτα, οι εταιρικοί φάκελοι, είναι ορισμένα από τα είδη που αποτελούν μια ολοκληρωμένη εταιρική ταυτότητα και ανάλογα την γραφιστική τους σχεδίαση επιτυγχάνουμε και το αντίστοιχο εταιρικό προφίλ.